Czas transformacji

Drodzy Członkowie Wspólnoty Dobrego Samarytanina, Woluntariusze i Sponsorzy,

Wspólnota Dobrego Samarytanina przechodzi teraz etap transformacji, która umożliwi jeszcze skuteczniejsza pomoc najbiedniejszym, szczególnie dzieciom, które bardzo często cierpią z powodu głodu.

Do tej pory cały nasz wysiłek był skierowani na misję Siostry Rut w Tanzanii, która buduje Ośrodek Samarytański, gdzie znajda schronienie sieroty, których życie niejednokrotnie było zagrożone śmiercią głodową.  Przez konto Wspólnoty Dobrego Samarytanina w Nowym Jorku oraz innymi kanałami dotarło do Siostry Rut prawie $ 200 000. Jest to ogromny wkład w dzieło, które prowadzi Siostra Rut. Do tej pory, to jest do marca 2019 roku Siostra wybudowała 3 budynki sierocińca, każdy ponad 50 metrów długości, kościół, szpital, wykopano studnię głębinową. Przy centrum działa gospodarstwo rolne, w którym produkuje się żywność na potrzeby sierocińca. Niektórzy członkowie Wspólnoty adaptowali na odległość dzieci z sierocińca. Siostra Rut organizuje także nauczanie i dożywianie z okolicznych biednych rodzin oraz prowadzi wiele innych form działalności charytatywnej. Wiele czasu poświęca także w formowanie nowego Zgromadzenia Zakonnego, którego jest założycielką. Zrobiono bardzo wiele, ale jest też jeszcze wiele do zrobienia.

Wspólnota Dobrego Samarytanina będzie wspierać to dzieło, ale trochę w innym wymiarze. Członkowie Wspólnoty, woluntariusze, sponsorzy oraz osoby spoza tego kręgu zadawali pytania, czy nie poszerzyć działalności Wspólnoty o inne miejsca, gdzie panuje ogromna bieda. Te pytania rodziły się, gdy otrzymywaliśmy listy z prośbą o pomoc właśnie z tych miejsc. Wychodząc naprzeciw tym głosom Wspólnota Dobrego Samarytanina podjęła pewne decyzje, które umożliwią wspieranie projektów charytatywnych w różnych miejscach na świecie.

Z tą myślą Małgorzata Kaleta, koordynatorka Wspólnoty Dobrego Samarytanina przygotowuje stronę internetową Wspólnoty, na której będą umieszczane różne projekty. Jednym z tych projektów jest Ośrodek Samarytański siostry Rut. W związku z tym, jeśli ktoś chce złożyć ofiary na Ośrodek Samarytański w Tanzanii, powinien to zaznaczyć na czeku. Wszystkie inne ofiary będą przelewane na konto Wspólnoty i przeznaczane na cele, jakie Wspólnota aktualnie prowadzi.

Aktualnie Wspólnota wspiera misję księdza Bashobory w Ugandzie. Charyzmatyczny kapłan ma pod opieką około 8000 sierot. Buduje dla nich sierocińce i szkoły oraz karmi. Obecnie Wspólnota realizuje projekt budowy szkoły dla 1500 podopiecznych księdza Bashobory w Ugandzie. Z tą myślą organizujemy Kiermasz Wielkanocny „Wielkopostna jałmużna dla sierot księdza Bashobory”.

Obecnie wysyłamy także podziękowanie w formie dyplomów do Woluntariuszy i Sponsorów, którzy przez ostatnie 2 lata hojnie wspierali nasze dzieła charytatywne.

Dziękujemy Woluntariuszom i Sponsorom za ogromne i szlachetne serce, które ocalają życie i dają nadzieję dzieciom w beznadziejnej sytuacji.

Bóg zapłać!!