Zgłoszenie

 Klikamy na napis Formularz. Wypełniamy go i przesyłamy mailem lub na adres zamieszczony na formularzu: New York Travel Club. 60-09 56th Drive Maspeth, NY 11378.

Zapłata

Czeki wypisujemy na: New York Travel Club, LLC i wysyłamy na adres: New York Travel Club. 60-09 56th Drive Maspeth, NY 11378

Można także dokonać przelewu konto New York Travel Club, LLC  na konto #1311129 w Polish &Slavic Federal Credit Union /na konto czekowe/

Lub wpłacić osobiście do ks. Ryszarda, dzwoniąc wcześniej na tel. 347 876 3738