Początki

Od roku 1995 wraz z przyjaciółmi organizuję wycieczki i pielgrzymki do różnych zakątków świata. Przy organizacji wyjazdów opracowujemy autorskie programy wyjazdów, korzystając z pomocy profesjonalnych biur podróży. Miejscem organizacji wyjazdów jest Nowy Jork. Uczestnicy tych wyjazdów najczęściej mieszkają w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Nasze podróże mają charakter poznawczy, pielgrzymkowy lub wycieczkowy, a najczęściej w naszych wyjazdach te trzy elementy wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Od samych uczestników zależy, czy bardziej potraktują wyjazd jako wycieczkę lub pielgrzymkę. Na nikogo nie jest wywierana presja co do duchowego kształtu naszego wyjazdu.

Mówi się, że podróże kształcą. To prawda. Podróże, które mają charakter pielgrzymki nie tylko kształcą, ale ubogacają nas duchowo i przybliżają do Boga. Doroteusz z Gazy w IV wieku pisał: „Wyobraźcie sobie, że świat jest kołem, w centrum znajduje się Bóg, a promienie to różne sposoby życia ludzi. Kiedy ci, którzy pragną zbliżyć się do Boga, idą w stronę centrum, zbliżają się do siebie nawzajem, zbliżając się równocześnie do Boga. Im bardziej zbliżają się do Boga, tym bardziej zbliżają się wzajemnie do siebie. A im bardziej zbliżają się do siebie, tym są bliżej Boga”.

W czasie naszych pielgrzymek i wycieczek w całej rozciągłości doświadczamy prawdziwości słów Doroteusza. Do roku 2017 ponad dwa tysiące osób wyruszało z nami na szlak pielgrzymkowy lub wycieczkowy. Wytworzyła się specyficzna wspólnota ludzi, którzy są ciekawi świata lub pragną nawiedzić miejsca, które w sposób szczególny dotknęła ręka Boga. Czujemy się razem dobrze, chcemy razem pielgrzymować i podróżować. Wspólnie wybieramy miejsca, które chcemy odwiedzić, sami organizujemy wyjazdy lub wybieramy do pomocy w organizacji wyjazdów biura podróży, które oferują nam najkorzystniejsze warunki. Organizujemy spotkania, aby razem przywoływać najpiękniejsze pielgrzymkowe i wycieczkowe wspomnienia.

Powstała bardzo ciekawa wspólnota, którą nieformalnie nazwaliśmy Nowojorskim Klubem Podróżnika. Uczestnicy wycieczek i pielgrzymek oraz nasi sympatycy mogą formalnie zapisać do Nowojorskiego Klubu Podróżnika. Na naszej stronie internetowej są formularze zgłoszeniowe.

Nowojorski Klub Podróżnika w nowym kształcie

Ponad 25 lat wyruszamy razem w najciekawsze zakątki świata. Lata wspólnego podróżowania wytworzyły duchową, intelektualną i uczuciową wspólnotę, którą łączy niezwykła pasja podróżowania. Wspólnota przybierała różne nazwy i funkcjonowała na różnych zasadach, aby ostatecznie przyjąć nazwę Nowojorski Klub Podróżnika.

Czas pandemii ograniczył wiele możliwości podróżowania, ale powoli to się zmienia. W międzyczasie przeszedłem na emeryturę. Mam teraz więcej czasu na podróżowanie, wyszukiwanie najciekawszych miejsc na świecie, pisania o podróżach, robienia o nich filmów, prowadzenie strony internetowej klubu. A zatem jeszcze owocniej, także wymiarze duszpasterskim mogę uczestniczyć w Klubowej Wspólnocie.

Nasza nieformalna Wspólnota Nowojorskiego Klubu Podróżnika nadal funkcjonuje jak dawniej, z jednym wyjątkiem. Sprawy finansowe związane z wyjazdami przejmie Ania Travel Agency w Maspeth. Będzie to stałe miejsce załatwiania spraw wyjazdowych. To mnie odciąży i mam nadzieję uwolni od podejrzeń zawistników, że robię to z chęci zysku. W czasie, gdy organizowałem wyjazdy w ramach parafii, jeśli były zyski, to były przekazywane na parafię. Jeśli były organizowane w ramach Nowojorskiego Klubu Podróżnika, to zyski były przekazywane dla sierot w Afryce w ramach Wspólnoty Dobrego Samarytanina.

W obecnym kształcie mojej obecności w Klubie Nowojorskiego Podróżnika jestem wolny od spraw materialnych i mam większe możliwości działania w duchowej i intelektualnej wspólnocie Nowojorskiego Klubu Podróżnika. Za takim rozwiązaniem przemawia moje miejsce zamieszkania, które dzielę między Nowym Jorkiem i Polską. Po załatwieniu zaległych spraw Klubu Podróżnika, wszelkie nowe organizacyjne sprawy finansowe związane z wyjazdami będą załatwiane przez Ania Travel Agency w Maspeth.

Z wyrazami wdzięczności, życzliwości i życzeniami obfitości łask bożych

x. Ryszard Koper