|

Kenia i Tanzania: Sierpień 2025

Wstępne zapisy- proszę podać:

1.Nazwisko i imię

2.Numer telefonu i adres emaliowy

3.Przesłać na mail: rkoper@hotmail.com lub rkoper2@gmail.com Tel: 347 876 3738

Wstępny zapis do niczego nie zobowiązuję jest to ważna informacja dla organizatora o tym, jakie jest zainteresowanie tym wyjazdem i czy jest szansa zebrania wystarczającej grupy.

Zazwyczaj 10 miesięcy przed planowanym wyjazdem (są od tego wyjątki) zamieszczam konkretne informacje o programie i cenie wyjazdu.

Po tym ogłoszeniu wpłacamy zaliczkę, która jest potwierdzeniem wyjazdu. Kolejność wpłat decyduje o naszym wyjeździe.    

Dzień 1 (6 VIII): Przelot z Nowego Jorku do Nairobi w Kenii (posiłki w czasie lotu)

Dzień 2 (7 VIII): Nairobi -Kenia

Powitanie przez przewodnika na międzynarodowym lotnisku w Nairobi, stolicy kraju. Przejazd do luksusowego hotelu. Hotel: Hotel Safari Park lub podobny.

Dzień 3 (8 VIII): Nairobi – Park Narodowy Tsavo West (śniadanie/lunch/kolacja)

Park Narodowy w Tsavo West, położony w nadmorskiej prowincji Kenii. Park zajmuje powierzchnię 9065 kilometrów kwadratowych. Od sąsiadującego z nim Parku Narodowego Tsavo East oddziela go droga A109 Nairobi-Mombasa oraz linia kolejowa. Wraz z przyległymi ranczami i obszarami chronionymi tworzą obszar chroniony Tsavo. Tsavo West jest bardziej popularnym kierunkiem ze względu na wspaniałe krajobrazy, źródła Mzima, bogatą i różnorodną przyrodę, dobry system dróg, rezerwat nosorożców, trasy wspinaczkowe i spacery z przewodnikiem wzdłuż rzeki Tsavo. Parkiem zarządza Kenya Wildlife Service. Hotel: Obóz Tsavo Sentrim lub podobny

Dzień 4 (9 VIII): Park Narodowy Tsavo West – Park Narodowy Amboseli (B/L/D)

Park Narodowy Amboseli, dawniej Masajów Amboseli Game Reserve w hrabstwie Kajiado w Kenii. Park ma powierzchnię 39 206 hektarów i stanowi rdzeń ekosystemu o powierzchni 8 000 kilometrów kwadratowych, który rozciąga się na granicy Kenii i Tanzanii. Miejscowa ludność to głównie Masajowie, ale żyją tam mieszkańcy innych części, którzy osiedlili się ze względu na dobrze prosperującą gospodarkę opartą na turystyce i rolnictwie wzdłuż systemu bagien, co sprawia, że ten obszar o niskich opadach deszczu jest jednym z najlepszych miejsc do obserwacji dzikiej przyrody w kraju. Żyje tu 400 gatunkami ptaków, w tym ptaki wodne, pelikany, zimorodki, derkacze, młototy i 47 gatunkami ptaków drapieżnych. Hotel: Kibo Safari Camp lub podobny

Dzień 5 (10 VIII): Park Narodowy Amboseli – Namanga – Arusha(B/L/D)

Opuszczamy Kenię i kierujemy się na południe do Tanzanii. Po formalnościach granicznych jedziemy do Arushy. Hotel: Palace Hotel Arusha lub podobny

Dzień 6 (11 VIII): Arusha – Park Narodowy Tarangire – Krater Ngorongoro (B/L/D)

Dziś odwiedzimy Park Narodowy Tarangire, jest to szósty co do wielkości park narodowy w Tanzanii po Ruaha, Serengeti, Mikumi, Katavi i Mkomazi. Park narodowy położony jest w regionie Manyara. Nazwa parku pochodzi od rzeki Tarangire, która przepływa przez park, będąc jedynym źródłem wody dla dzikich zwierząt w porze suchej. W porze suchej tysiące zwierząt migruje do Parku Narodowego Tarangire z Parku Narodowego Manyara. Następnie jedziemy w okolice Ngorongoro. Hotel: Serena Safari Lodge lub podobny

Dzień 7 (12 VIII): Krater Ngorongoro – Park Narodowy Serengeti (B/L/D)

Krater Ngorongoro to najlepsze miejsce w Tanzanii, aby zobaczyć „Wielką Piątkę”. Tu można zobaczyć czarnego nosorożca, jednego z największych słoni w Afryce. Krater jest także domem lwów, lampartów, hien, stad gnu, bawołów, zebr, gepardów, szakali, gazel Granta i Thompsona, flamingów, lisów, nietoperzy, a także około 400 gatunków ptaków. Później tego samego dnia przejazd do Parku Narodowego Serengeti. Hotel: Obóz namiotowy Serengeti Acacia lub podobny

Dzień 8 (13 VIII): Park Narodowy Serengeti (B/L/D)

Zwiedzamy najbardziej znany na świecie rezerwat dzikiej przyrody na świecie – Park Narodowy Serengeti. Żyją tu ogromne stada zwierzyny równinnej, liczne drapieżniki i różnorodne ptactwo zamieszkującego niekończące się równiny porośnięte trawą i akacjami. Park będziemy przemierzać park z zachodu na wschód. W czasie tego safari spędzimy noc na kempingu Seronera. Hotel: Obóz namiotowy Serengeti Acacia lub podobny

Dzień 9 (14 VIII): Park Narodowy Serengeti – Isabania – Rezerwat Narodowy Masajów Mara (B/L/D)

Rezerwat Narodowy Masai Mara. Na terenach Masajów możemy spotkać pasterzy pasących swoje bydło. Przejedziemy przez miasto Narok i kontynuując nasza podróż będziemy podziwiać dziką przyrodę. Główny odcinek drogi między Nairobi a rezerwatem jest w bardzo złym stanie, podróż nie będzie łatwa, ale zrekompensuje niesamowita dzika przyroda. Do naszego kempingu Acacia Camp dotrzemymy wieczorem. Rezerwat pozostaje nieogrodzony, co pozwala dzikim zwierzętom na swobodne przemieszczanie się po okolicy, także przez nasz własny obóz! Nie ma się czego bać, lokalny „Askari” będzie czuwał, aby niepożądany drapieżnik wyrządził nam krzywdę. Hotel: Mara River Lodge lub podobny.

Dzień 10 (15 VIII): Narodowy Rese Masajów Mara rve (B/L/D)

Wkrótce po wschodzie słońca wyruszymy na safari do Masajów Rezerwat Mara. Rezerwat Masai Mara jest dobrze znany jako najbardziej ciekawy rezerwat narodowy w Afryce. Jest domem dla wielu różnych gatunków dzikiej przyrody. Najbardziej jest znany z corocznej migracji liczących ponad 1 milion gnu, zebr i gazel Thomsona, które wędrują przez Serengeti. Najbardziej ciekawy czas zwiedzania Parku to miesiące od lipca do października, kiedy te ogromne stada pasą się na bezkresnych sawannach. Za tymi roślinożercami podążają drapieżniki Afryki które często atakuję inne zwierzęta. czego możemy być świadkami w czasie naszego safari. Tu spotkamy „wielką piątkę” – słonia, nosorożca, bawoła, lewa i lamparta wraz z wieloma innymi gatunkami zwierząt, gadów i ptaków, które zamieszkują tę dziką przyrodę. Hotel: Mara River Lodge lub podobny

Dzień 11 (16 VIII): Rezerwat Narodowy Masai Mara – Nairobi – Nowy Jork (B/L/D)

Dziś wracamy do Nairobi. Potem odlatujemy do Nowego Jorku.

Day 1 Hometown to Nairobi (In-flight Meals)

Take overnight flight to Nairobi and have a nice flight trip.

Day 2 Nairobi

Welcome to Nairobi Capital International Airport!You will be greeted by our tour guide and transferred to check in at your luxurious hotel where you are at your leisure to relax and enjoy the evening. Hotel: Safari Park Hotel or similar

Day 3. Nairobi – Tsavo West National Park (Breakfast/Lunch/Dinner)

Today we head on to Tsavo West National Park, it is located in the Coast Province of Kenya. The park covers an area of 9,065 square kilometres. The A109 road Nairobi-Mombasa and a railway divides it from the adjoining Tsavo East National Park. Together with adjoining ranches and protected areas, they comprise the Tsavo Conservation Area. Tsavo West is a more popular destination on account of its magnificent scenery, Mzima Springs, rich and varied wildlife, good road system, rhino reserve, rock climbing potential and guided walks along the Tsavo River. The park is operated by Kenya Wildlife Service. Hotel: Tsavo Sentrim Camp or similar

Day 4 Tsavo West National Park – Amboseli National Park(B/L/D)

Today we head on to Amboseli National Park, formerly Maasai Amboseli Game Reserve, is in Kajiado County, Kenya. The park is 39,206 hectares in size at the core of an 8,000 square kilometres ecosystem that spreads across the Kenya-Tanzania border. The local people are mainly Maasai, but people from other parts of the country have settled there attracted by the successful tourist-driven economy and intensive agriculture along the system of swamps that makes this low-rainfall area one of the best wildlife-viewing experiences in the world with 400 species of birds including water birds, pelicans, kingfishers, crakes, hammerkops and 47 types of raptor. Hotel: Kibo Safari Camp or similar

Day 5 Amboseli National Park – Namanga – Arusha (B/L/D)

We depart Kenya and head south into Tanzania. After border formalities, we drive to Arusha. Hotel: Palace Hotel Arusha or similar

Day 6 Arusha – Tarangire National Park – Ngorongoro Crater (B/L/D)

Today we visit Tarangire National Park, it is the sixth largest national park in Tanzania after Ruaha, Serengeti, Mikumi, Katavi and Mkomazi. The national park is located in Manyara Region. The name of the park originates from the Tarangire river that crosses through the park, being the only source of water for wild animals during dry seasons. During the dry season thousands of animals migrate to the Tarangire National Park from Manyara National Park. Then we drive to Ngorongoro area. Hotel: Serena Safari Lodge or similar

Day 7 Ngorongoro Crater – Serengeti National Park (B/L/D)

The Ngorongoro Crater is the best place in Tanzania to see 'The Big Five’. A healthy population of black rhino and some of the largest tusker elephants left in Africa today are the prize spots, but the crater is also home to good populations of lion, leopard and hyena along with healthy herds of wildebeest, buffalo and zebra. Other wildlife here includes serval cat, cheetah, jackal, Grant’s and Thompson’s gazelle, flamingo and bat-eared foxes, as well as approximately 400 species of bird. Later in the day, we drive to Serengeti National Park. Hotel: Serengeti Acacia Tented Camp or similar

Day 8 Serengeti National Park (B/L/D)

Today we enter what is arguably the world’s most acclaimed wildlife sanctuary, the Serengeti National Park. This Park with its huge concentrations of plains game, numerous predators and prolific birdlife all resident on the seemingly endless grass and acacia covered plains epitomizes Africa’s game parks. We will traverse the Park west to east doing extensive game drives, and will spend a night at the active Seronera campsite. Hotel: Serengeti Acacia Tented Camp or similar

Day 9 Serengeti National Park – Isabania – Maasai Mara National Reserve (B/L/D)

Today we head on to the Masai Mara National Reserve. We enter Masai land where these habitual pastoralists are often seen tending their cattle from the side of the road. We pass through the town of Narok, and continue our drive possibly getting a glimpse of some wildlife along the way. The main section of road between Nairobi and the Reserve is in a very poor state, so be prepared for a rough ride! We arrive at our campsite, Acacia Camp in the evening. Acacia Camp looks on to the Meguarra hills and the stream that meanders by on the bottom end forms a natural border to the Masai Mara National Reserve. The Reserve remains unfenced, allowing wildlife to roam freely across into the surrounding area and if they choose – through our own camp! No need to be afraid, as the local ‘Askari’ will keep a look out for any unwanted predators. Hotel: Mara River Lodge or similar

Day 10 Maasai Mara National Reserve (B/L/D)

We depart shortly after sunrise on our game drive into the Masai Mara Reserve. The Masai Mara is well known as one of East Africa’s best National Reserves and is home to a wide variety of wildlife species. Most famous for the Annual Migration, that consists of the impressive herds of over 1 million wildebeest, zebra and Thomson’s gazelle that cross over from the Serengeti National Park in Tanzania; the Masai Mara is most popular between July and October when these vast herds feast on the fresh grazing here. Following these herbivores are Africa’s predators that are often seen at a kill during this period. We game drive through a section of the park in search of the ‘Big 5’- elephant, rhino, buffalo, lion & leopard; along with the many other species of animals, reptiles and birds who make call this wilderness home. Hotel: Mara River Lodge or similar

Day 11 Maasai Mara National Reserve-Nairobi-Nowy Jork B/L/D)

Today we go back to Nairobi. Then we will take a flight go back to New York.

CENA: 5250 USD od osoby.

Jest to wyjazd w szczycie sezonu (lipiec – październik). Wyjazd poza sezonem byłby tańszy o kilkaset dolarów, ale ominęłoby nas wiele atrakcji jak np. migracja zwierząt, czy przeprawa setek tysięcy gnu przez rzekę.  

Cena zawiera:

-Międzynarodowe bilety lotnicze z podatkami. Bilet lotniczy w obie strony z Nowego Jorku do NBO.

-Luksusowe hotele. Preferowane zakwaterowanie może ulec zmianie na zakwaterowanie podobnej klasy.

-Pokój dwuosobowy.

-Wstęp do miejsc objętych planem zwiedzania.

-Wykwalifikowani anglojęzyczni przewodnicy podczas całej wycieczki.

-Śniadania w formie bufetu amerykańskiego i lokalnego, obiady, kolacje, w tym wymienione w programie specjalne posiłki.

-Wszystkie transfery lotniskowe, od daty przylotu do daty wylotu.

-Bezpłatna woda mineralna

Cena nie zawiera:

-Wizy do Kenii i Tanzanii- 200 USD od osoby 

-Napiwek dla przewodnika 10 USD dziennie od osoby.

Formularz zgłoszeniowy (kliknąć na napis „Formularz”)

Proszę dostarczyć do 10 sierpnia 2024 roku 

-wypełniony formularz

kopię paszportu- paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu z kraju docelowego.

zaliczkę w wysokości $ 1000

Na adres: New York Travel Club. 60-09 56th Drive Maspeth, NY 11378

Można także przesłać emailem: rkoper@hotmail.com rkoper2@gmail.com

Czeki wypisujemy na: K&M International Travel Inc. 

Całość wpłacamy 4 miesiące przed wyjazdem.

Wpłata zaliczki będzie potwierdzeniem wyjazdu.

W przypadku innej formy płatności proszę dzwonić pod numer tel. 347 876 3738

W ramach opłaty mamy ubezpiecznie od wypadków i choroby w czasie naszego wyjazdu. Szczegóły tego ubezpieczenia podam w bliższym czasie.

Wycieczka Nowojorskiego Klubu Podróżnika Rok 2018