Matczyny dar dla sierot w Afryce

Kolejna akcja charytatywna Wspólnoty Dobrego Samarytanina 13 maja tego roku zaowocowała wzruszającą solidarnością w czynieniu dobra. Przez kilka długich wieczorów woluntariusze pod kierownictwem Janiny Warchoł zrobili około 5 tys. pierogów, które były głównym źródłem dochodu imprezy charytatywnej „Matczyny dar dla sierot w Afryce” w Ozone Park.

Frekwencja dopisała, aula pod kościołem była wypełniona po brzegi. Praca i poświęcenie tak wielu oddanych woluntariuszy Wspólnoty Dobrego Samarytanina na czele z Małgorzatą Kaleta, koordynatorką tej Wspólnoty nie poszły na marne.

Wiele rodzin połączyło dziękczynienie Bogu za cudowną matczyną miłość z miłością ogarniającą najbardziej potrzebujących, do której wzywa nas Chrystus. Mamom był poświęcony program artystyczny przygotowany przez Polską Szkołę z Ozone Park. Całemu wydarzeniu towarzyszyła muzyka świetnego zespołu muzycznego „Chłopaki z Maspeth”.

Tą imprezą charytatywną rozpoczęliśmy akcję „Kup łóżko dla sieroty”. Aby jednak dzieci mogły zamieszkać w budowanym przez nas sierocińcu potrzebne jest wyposażenie pokoi, między innymi w łóżka. Na ostatniej imprezie charytatywnej zebraliśmy ponad 6 tys. dolarów. Dalsze ofiary ciągle napływają. Kilka osób ofiarowało pieniądze na zakup wyposażenia pokoju. W poniedziałek, po imprezie dwie kolejne rodziny z wpłaciły na łóżko dla sierot.

Na rzecz tej imprezy pracowało wielu woluntariuszy, którym bardzo serdecznie dziękujemy. Za dobre serce niech Bóg obdarzy swoim błogosławieństwem.

Fot. Marek Rygielski