Mieszkanie Boga

W sierocińcu siostry Rut w Bukandzie powstaje najważniejszy budynek tego ośrodka – kaplica. Na swoje miejsce czeka tabernakulum w kształcie serca ufundowane przez koordynatorkę Wspólnoty Dobrego Samarytanina Małgorzatę Kaleta. Możemy powiedzieć, że jest ono miejscem zamieszkania największej Miłości, Chrystusa Eucharystycznego.

To dzięki tej Miłości powstaje sierociniec w Tanzanii. To Ona rozpala ludzkie serca miłością, które wprowadzają w czyn słowa Chrystusa: „Byłem głodny, a daliście mi jeść…”

W tej budowie uczestniczą także dzieci, bo zapewne są świadome, że dzięki tej Miłości mają one dach nad głową i życzliwe ludzkie serca.

Dzieci pomagają w budowie Centrum Samarytańskiego