Nowojorski Klub Podróżnika w nowym kształcie

Drodzy Przyjaciele, Podróżnicy,

Od 25 lat wyruszamy razem w najciekawsze zakątki świata. Lata wspólnego podróżowania wytworzyły duchową, intelektualną i uczuciową wspólnotę, którą łączy niezwykła pasja podróżowania. Wspólnota przybierała różne nazwy i funkcjonowała na różnych zasadach, aby ostatecznie przyjąć nazwę Nowojorski Klub Podróżnika.

Czas pandemii ograniczył wiele możliwości podróżowania, ale powoli to się zmienia. W międzyczasie przeszedłem na emeryturę. Mam teraz więcej czasu na podróżowanie, wyszukiwanie najciekawszych miejsc na świecie, pisania o podróżach, robienia o nich filmów, prowadzenie strony internetowej klubu. A zatem jeszcze owocniej, także wymiarze duszpasterskim mogę uczestniczyć w Klubowej Wspólnocie.

Nasza nieformalna Wspólnota Nowojorskiego Klubu Podróżnika nadal funkcjonuje jak dawniej, z jednym wyjątkiem. Sprawy finansowe związane z wyjazdami przejmie Ania Travel Agency w Maspeth. Będzie to stałe miejsce załatwiania spraw wyjazdowych. To mnie odciąży i mam nadzieję uwolni od podejrzeń zawistników, że robię to z chęci zysku. W czasie, gdy organizowałem wyjazdy w ramach parafii, jeśli były zyski, to były przekazywane na parafię. Jeśli były organizowane w ramach Nowojorskiego Klubu Podróżnika, to zyski były przekazywane dla sierot w Afryce w ramach Wspólnoty Dobrego Samarytanina.

W obecnym kształcie mojej obecności w Klubie Nowojorskiego Podróżnika jestem wolny od spraw materialnych i mam większe możliwości działania w duchowej i intelektualnej wspólnocie Nowojorskiego Klubu Podróżnika. Za takim rozwiązaniem przemawia moje miejsce zamieszkania, które dzielę między Nowym Jorkiem i Polską. Po załatwieniu zaległych spraw Klubu Podróżnika, wszelkie nowe organizacyjne sprawy finansowe związane z wyjazdami będą załatwiane przez Ania Travel Agency w Maspeth.

Z wyrazami wdzięczności, życzliwości i życzeniami obfitości łask bożych

Ks. Ryszard Koper