Ogromne serce Patryka Vegi

W dziele budowy sierocińca w Tanzanii oraz wspierania misji siostry Rut Wspólnota Dobrego Samarytanina współpracuje z wybitnym polskim reżyserem, scenarzystą i pisarzem Patrykiem Vegą. Koordynatorka Wspólnoty Dobrego Samarytanina, Małgorzata Kaleta ma stały kontakt z Patrykiem, jak i też Fundacją Patryka Vegi, która powstała we wrześniu 2018 roku. Fundacja niesie pomoc dzieciom i młodzieży z Afryki. W późniejszym czasie na pomoc będą mogły liczyć także osierocone dzieci z Polski.

W październiku 2018 roku Fundacją Patryka Vegi podpisała umowę ze Wspólnotą Dobrego Samarytanina, dzięki której fundusze zbierane przez Fundację Patryka Vegi będę przekazywane siostrze Rut za pośrednictwem Wspólnoty Dobrego Samarytanina. W pierwszym rzędzie te pieniądze będą przeznaczane na budowę ośrodka medycznego, jak i też pomoc dzieciom z biednych rodzin.

Tu warto dodać, że do tej pory Patryk Vega ofiarował na sierociniec ponad $2000 000. O zaangażowaniu się w budowę sierocińca Patryk Vega powiedział: „Uświadomiłem sobie, że będzie to być może najbardziej wartościowa rzecz, jaką zrobię w swoim życiu”.