Portugalia-Hiszpania 2010

345Fatima2
Portugalia1
portugalia2
portugalia4
portugalia5
portugalia6
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

1-2 dzień (3-4 V)    Nowy Jork -Madryt – Toledo

Wylot z JFK – godz. 19:00. Przelot na trasie Nowy Jork – Madryt. Zwiedzanie Madrytu: Plac Hiszpański, Plac Oriente, arena byków, Pałac Królewski (objazd autokarem.) Przejazd na nocleg w okolicach Toledo – stolicy średniowiecznej Hiszpanii.

3 dzień (5 V)    Toledo – Fatima

Toledo – spacer po Starym Mieście wokół najpiękniejszych zabytków: Biała Synagoga z 1180r. (wejście), późnogotycki Klasztor Franciszkanów – św. Jana od Królów. Udział we Mszy św. i zwiedzanie gotyckiej katedry – najważniejszej świątyni hiszpańskiego Kościoła i miejsca spoczynku większości królów Kastylii. Kościół Santo Tome – wejście – ze słynnym obrazem El Greca – Pogrzeb Hrabiego Orgaza. Przejazd do Fatimy. Udział w wieczornej procesji.

4 dzień (6 V)    Fatima

Zwiedzanie sanktuarium i miejsc związanych z objawieniami w Valinhos, Loca do Cabeço i Aljustrel – miejsowość, gdzie mieszkali Franciszek, Hiacynta i Łucja. Droga Krzyżowa i udział w wieczornej procesji.

5 dzień (7 V)    Fatima – Lizbona – Fatima

Lizbona – spacer po stolicy: kościół św. Antoniego zwanego Padewskim ( wejście), katedra ( wejście), wzgórze i ruiny zamku św. Jerzego, klasztor Hieronimitów (wejście),wieża Belem, pomnik odkrywców, przejazd mostem 25 kwietnia, figura Chrystusa Króla ( wejście), tereny EXPO 98. Powrót do sanktuarium w Fatimie i udział w wieczornej procesji światła.

6 dzień (8 V)    Fatima – Coimbra – Santiago de Compostela

Wyjazd do Coimbry – miasto narodzin sześciu królów: zwiedzanie najstarszego w Portugalii uniwersytetu (wejście), Starej Katedry z 1064 i Nowej Katedry z 1598; (wejście) podziwianie panoramy miasta pełnego zabytków sztuki i architektury. Przejazd na nocleg do Santiago de Compostela, jednego z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych.

7 dzień (9 V)    Santiago de Compostela – Salamanca

Santiago de Compostela – spacer uliczkami Starego Miasta i zwiedzanie katedry (wejście)  Świętego Jakuba – jednego z największych sanktuariów chrześcijaństwa z lat 1078-1122 .Udział we Mszy św. Przejazd na nocleg do Salamanki.

8 dzień (10V)    Salamanca – Alba de Tormes – Avila – Madryt

Salamanca – słynne miasto uniwersyteckie. Spacer po Starym Mieście zwiedzanie Starej i Nowej Katedry, uniwersytet ufundowany przez Alfonsa IX w 1218r, most rzymski z I w. Alba de Tormes – miejsce śmierci i wiecznego spoczynku Św. Teresy. Udział we Mszy św. w klasztorze Sióstr Karmelitanek. Przejazd do Avili – miasta, którego najważniejsze zabytki są związane ze św. Teresą. Spacer po mieście, nawiedzenie romańsko – gotyckiej katedry i klasztoru Sióstr Karmelitanek, pierwszego klasztoru założonego przez świętą w 1562r.

9 dzień (11V)    Madryt

Madryt – zwiedzanie Galerii Prado – jednej z najstarszych i największych kolekcji sztuki na świecie (El Greco, Velazquez, Goya, Tycjan, Bosch). Plaza Mayor i Puerta del Sol. W miarę możliwości czas wolny.

10 dzień (12 V) Madryt. Przelot na trasie Madryt – Nowy Jork. Wylot z Madrytu 10:10 rano

Św. Jan Paweł: „Cieszę się, że mogłem się modlić w Kaplicy Objawień, wzniesionej w miejscu, gdzie „Pani jaśniejąca światłem” ukazała się kilkakrotnie trojgu dzieciom i rozmawiała z nimi. Dziękowałem tam za wszystko, czego Boża Opatrzność dokonała w dwudziestym wieku dzięki macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi. W świetle objawień fatimskich wydarzenia tego bardzo burzliwego okresu dziejów zyskują szczególną wymowę. Nietrudno zatem dostrzec, jak wiele miłosierdzia Bóg wylał na Kościół i na ludzkość za pośrednictwem Maryi. Musimy Mu dziękować za odważne świadectwo licznych głosicieli Chrystusa, którzy dochowali Mu wierności aż po ofiarę z życia. Pragnę też wspomnieć w tym miejscu o dzieciach i dorosłych, mężczyznach i kobietach, którzy zgodnie z poleceniem Najświętszej Panny z Fatimy codziennie ofiarowują modlitwy i wyrzeczenia, zwłaszcza przez odmawianie różańca i przez praktyki pokutne. Ich wszystkich pragnę raz jeszcze wspomnieć i dziękować za nich Bogu.

Z Fatimy rozpowszechnia się na cały świat orędzie nawrócenia i nadziei, które zgodnie z chrześcijańskim objawieniem jest głęboko wpisane w dzieje. Odwołując się do życiowych doświadczeń, wzywa ono wierzących, aby modlili się usilnie o pokój na świecie i aby przez pokutę otwierali serca na nawrócenie. Jest to najprawdziwsza Ewangelia Chrystusa, przypomniana naszemu pokoleniu, szczególnie dotkliwie doświadczonemu przez dziejowe wydarzenia. Wezwanie, jakie Bóg skierował do nas za pośrednictwem Najświętszej Panny, w pełni zachowuje do dziś swą aktualność.

Drodzy bracia i siostry, przyjmijmy światło płynące z Fatimy: poddajmy się przewodnictwu Maryi. Jej Niepokalane Serce niech będzie naszą ucieczką i drogą wiodącą do Chrystusa. Niech błogosławieni pastuszkowie orędują za Kościołem, aby odważnie podążał naprzód w swojej ziemskiej pielgrzymce i z niezłomną wiernością głosił Ewangelię zbawienia wszystkim ludziom!”