Pożegnanie bożego kapłana

2 grudnia 2019 roku zmarł w Tanzanii Ksiądz Prałat Edward Gorczaty, wspaniały kapłan, gorliwy misjonarz, serdeczny człowiek. W roku 1973 wyjechał z Polski do Afryki na misje, gdzie swoją serdecznością zdobył serca tubylców, skutecznie głosząc im orędzie Chrystusa. W ostatnich latach był wielkim orędownikiem Zgromadzenia Dobrych Samarytanek, założonego przez Siostrę Rut, jaki też powstającego Ośrodka Samarytańskiego.

Wspólnota Dobrego Samarytanina z Nowego Jorku łączy się w żalu, a przede wszystkim w modlitwie za Bożego Kapłana i za wspaniałe dzieła misyjne, które pozostały po nim.  Ks. Edwarda spotkaliśmy 3 lata temu w czasie naszego wyjazdu do Tanzanii. Odwiedziliśmy wtedy powstający Ośrodek Samarytański. A później przez trzy lata mieliśmy łaskę uczestniczenia w budowie tego ośrodka. Zawsze gdzieś tam w tle wyczuwało się dobroczynna obecność ks. Edwarda.

Po uroczystościach pogrzebowych w katedrze diecezji Musoma oraz w Bukanga, trumnę z ciałem ks. Edwarda pochowano w Centrum Samarytańskim, które tak gorliwie w ostatnich latach budował. Ciałem został blisko tych, z którymi związało go to dzieło, a duchem jeszcze bliżej, stając się aniołem tego miejsca. Pamiętajmy w modlitwie o Wielkim i Serdecznym Misjonarzu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!