Siostry z Góry Oliwnej

W czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej w roku 2011 odwiedziliśmy, pięknie położony na zboczu Góry Oliwnej i prowadzony przez polskie siostry Elżbietanki Sierociniec pod nazwą „Dom Pokoju”. Jedna z sióstr powiedziała, że z tego miejsca jest najpiękniejszy widok na starą Jerozolimę. I miała rację, z tego punktu zrobiłem najpiękniejsze zdjęcia świętego miasta. W tym miejscu urzekło nas także inne piękno, które realizują siostry, wypełniając słowa Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Czynią to w Jerozolimie od Uroczystości Zwiastowania roku 1931.

Prowadzą one w Jerozolimie trzy domy. Ostaniem z nich jest „Dom Pokoju”, który powstał w roku 1967 po sześciodniowej wojnie żydowsko- arabskiej w wyniku, której wiele dzieci utraciło rodziców.  Dwie siostry s. Rafała Włodarczak i s. Imelda Płotka widząc na ulicach bezdomne, głodne i opuszczone sieroty wynajęły dwa pokoje w których gromadziły dzieci najbardziej zaniedbane. Z czasem, dzięki poświęceniu sióstr i hojnym ofiarodawcom zbudowano obecny dom, w którym osierocone i biedne dzieci odnajdują pokój, miłość i swój dom. Siostry starają się, aby powierzone ich opiece dzieci przygotować do życia, dbając również o ich wykształcenie. Środki na utrzymanie tego domu zapewniają hojni ofiarodawcy. 

W czasie naszych odwiedzin mogliśmy zobaczyć piękną, pełną poświęcenia pracę sióstr. Z nie ukrywanym wzruszeniem słuchaliśmy opowieści o ofiarnej miłości, która jest przekuwana w czyn. Przed opuszczeniem tego domu pielgrzymi sięgnęli do swoich portfeli i oddawali ostatnie dolary. Jako że było to pod koniec pielgrzymowania, to niektórzy zostawiali swoje ubrania, które mogły się przydać dzieciom i młodzieży. Dzisiaj ubrania nie są potrzebne, siostry bardziej oczekują pomocy w formie środków higienicznych, lekarstw, witamin, ale nie można też za dużo tego przewieźć prze granicę, dlatego najczęściej pomoc dla tych dzieci przekazywana jest w formie pieniężnej. 

W czasie ostatniej pielgrzymki organizowanej przez Nowojorski Klub Podróżnika jedna z pań, która była na poprzedniej pielgrzymce przekazała przez pielgrzymów hojną ofiarę na ten Sierociniec. Kilka osób, gdy dowiedziało się o tym wyraziło także chęć wsparcia tego Sierocińca. Mając to na uwadze pomyśleliśmy, że Kurier Plus mógłby uczestniczyć w tej pomocy charytatywnej.

Następna pielgrzymka do Ziemi Świętej wyruszy 8 kwietnia tego roku. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć Sierociniec może skontaktować się z redakcją Kuriera Plus i tam za pośrednictwem pielgrzymów udających się Ziemi św. przekazać swoją ofiarę. Siostry zapewniają ofiarodawców o swojej modlitwie, jak i też przekazują pisemne podziękowanie z pamiątką z Ziemi Świętej.