Ważny dzień dla Zgromadzenia Dobrych Samarytanek

Najczęściej piszemy o materialnym wzroście Ośrodka misyjnego siostry Rut w Tanzanii, która jest założycielką Zgromadzenia Dobrych Samarytanek w Afryce. Jesteśmy pod wrażeniem tempa w jakim powstają kolejne obiekty Ośrodka misyjnego, jak rozwija się zaplecze gospodarcze. W ogrodzie coraz więcej drzew owocowych, warzyw. W zagrodzie jest coraz więcej krów, owiec, kóz i tak dalej.

To wszystko jest bardzo ważne, ale najważniejsza jest wspólnota Zgromadzenia Dobrych Samarytanek. Do zgromadzenia zgłaszają się młode dziewczyny, które chcą służyć jako zakonnice biednym, osieroconym dzieciom. Nie wszystkie nadają się do tego. Siostra Rut wraz ks. Edwardem staje przed wielkim wezwaniem rozpoznania prawdziwego powołania, rozpoznania, przyszłej dobrej samarytanki. Po przyjęciu rozpoczyna się formacja nowo przyjętych dziewczyn, zwanych aspirantkami. Formację aspirantek Zgromadzenia Dobrych Samarytanek siostra Rut zaczyna od podstaw. Od nauczania zasad higieny osobistej do posługiwania się najprostszymi narzędziami. Oczywiście towarzyszy temu formacja intelektualna, jednak najważniejsza jest formacja religijna, ze szczególnym uwzględnieniem chryzmatu Zgromadzenia Dobrych Samarytanek. Najogólniej charyzmatem zgromadzenia określamy, główny cel, dla którego zgromadzenie zostało założone, powołane. Tutaj charyzmat zawarty jest w samej nazwie Zgromadzenia.

Dzień 16 stycznia 2018 roku był bardzo ważnym dniem dla nowo założonego Zgromadzenia Dobrych Samarytanek. Tego bowiem dnia aspirantki po przejściu pierwszego etapu formacji poprosiły oficjalnie o przyjęcie do Zgromadzenia Dobrych Samarytanek. Dokonały tego w obliczu Chrystusa obecnego w tabernakulum, ks. Edwarda i siostry Rut pierwszej przełożonej Zgromadzenia Dobrych Samarytanek.  Na znak przyjęcia do Zgromadzenia aspirantki wdziały specjalne stroje oraz zawiesiły na szyi różaniec.

Jest to bardzo ważny i radosny dzień także dla samych aspirantek. Jednak ten piękny początek wymaga ogromnej wewnętrznej pracy duchowej, wyrzeczenia i wysiłku intelektualnego, aby te młode dziewczyny stały się prawdziwymi Dobrymi Samarytankami, które poświęcają swoje życie biednym bezbronnym sierotom. Dla tego też, udzielając materialnego wsparcia pamiętajmy w naszej modlitwie o młodych aspirantkach, o matce Przełożonej, podopiecznych Zgromadzenia i samym Zgromadzeniu oraz o całym tym pięknym i szlachetnym dziele. Niech Bóg Wam Błogosławi.