Wielkopostna jałmużna

Wielki Post jest czasem przygotowania się do Wielkanocy. Są to najważniejsze święta chrześcijańskie. Chrystus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy.

Ten święty czas Postu oferuje nam wiele praktyk religijnych, które przygotowują nas do świąt Zmartwychwstania Chrystusa, które jest także naszym zmartwychwstaniem.

Ewangelia podsuwa nam trzy podstawowe praktyki wielkopostne: post, modlitwa i jałmużna. Jałmużna zajmuje szczególne miejsce, bo jest konkretnym praktykowaniem najważniejszego przykazania, przykazania miłości Boga i bliźniego, tak Boga. Chrystus mówi: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Od kilku lat Wspólnota Dobrego Samarytanina z Nowego Jorku organizowała akcje charytatywne pod hasłem „Wielkopostna jałmużna dla głodujących sierot w Afryce”. Sponsorowała budowę Ośrodka Samarytańskiego dla sierot w Tanzanii i rozpoczęła budowę Wioski Dziecięcej dla 200 sierot ojca Bashobory w Ugandzie. Kompleks będzie się składał z 12 budynków w tym kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

Wspólnota Dobrego Samarytanina ma za sobą bardzo trudny czas. Doświadczyła wiele zła ze strony proboszcza parafii św. Stanislawa BiM z Ozone Park Johna T. i byłego ordynariusza diecezji Brooklyn Nicholas D. i innych, ale to jest materiał na bardziej szczegółowe opracowanie, które ukaże się we właściwym czasie.  Dzisiaj wspólnota zaczyna się odradzać w nowym kształcie, który pozwoli działać jeszcze skuteczniej zarówno dla sierot w Afryce jak i też chorych dzieci z Polski oraz potrzebujących naszych rodaków w USA.

Szczegóły związane z działalnością będą podane w najbliższym czasie. Podaje kilka tych informacji, ponieważ otrzymujemy telefony od wielu ludzi, którzy pytają, czy w tym roku będzie organizowana jałmużna dla sierot w Afryce. Tak będzie organizowana i już dziś mogę podać konto, na które można wpłacać ofiary na budowę Wioski Dziecięcej dla sierot w Ugandzie.

Wspólnota Dobrego Samarytanina jest organizacją Woluntariuszy. 100% złożonych ofiar trafia do sierot. Ani jeden cent z ofiar nie jest przeznaczany na funkcjonowanie Wspólnoty. Stąd też nadzwyczajna skuteczność niesionej pomocy biednym.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod telefonami: 3476832630 (Małgorzata Kaleta-koordynatorka Wspólnoty Dobrego Samarytanina) i 347 876 3738 (ks. Ryszard)

Wspólnota Dobrego Samarytanina przygotowuje własną stronę internetową (jest w budowie), do odwiedzenia serdecznie zapraszamy: http://goodsamaritans.pl 

Na stronie internetowej Nowojorskiego Klubu Podróżnika zostawiamy sekcję „Misje”. Będzie ona pełnić pewnego rodzaju rolę archiwum WDS. Nowe materiały będą publikowanie na nowej stronie Wspólnoty, na którą serdecznie zapraszamy.