Z Jasnej Góry do Ugandy

Parafia św. Stanisława BiM na Manhattanie NY przygotowuje się do Jubileuszu 150-lecia. Jest to czas dziękczynienia. Jedną z form tego dziękczynienia będzie wybudowanie żywego pomnika – Wioski Miłosierdzia Bożego dla 200 sierot ks. Bashobory w Ugandzie. Na tę wioskę składa się 11 budynków i kaplica, gdzie w głównym ołtarzu będzie obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Pomysł finansowania budowy wioski zrodził się w czasie dwukrotnego przyjazdu ojca Bashobory do parafii św. Stanisława BiM w Ozone Park na zaproszenie Wspólnoty Dobrego Samarytanina. Tam też zebrano fundusze na rozpoczęci budowy. Zebraliśmy na misję ojca Bashobory prawie 50 tysięcy dolarów, a cały koszt budowy wioski był przewidywany był wtedy na 180 tysięcy dolarów. Podjęliśmy się także kupna kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do kaplicy jaka powstanie w wiosce dziecięcej w Ugandzie. Zebraliśmy na to fundusze. Po śmierci bożego kapłana Paula Palmiotto nowy proboszcz John T. usunął Wspólnotę za parafii, która znalazła nowe  życzliwe miejsce w parafii św. Stanisława BiM prowadzonej przez ojców Paulinów.

Parafia wraz ze Wspólnotą Dobrego Samarytanina potraktowała Wioskę dla sierot w Ugandzie jako wotum dziękczynne za 150 posługi duszpasterskiej wśród Polonii, i nie tylko Polonii. Jako że jest to najstarsza parafia polonijna w metropolii nowojorskiej, to też niejako naturalnie będzie to wotum dziękczynne całej Polonii. W tej to parafii zrodził się wspaniały pomysł  „zaangażowania” Matki Bożej Częstochowskiej w budowę tej Wioski.

Zakupiony obraz Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia 2021 r. w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Apelu Jasnogórskim w Częstochowie przy udziale ojca Karola Jarząbka, proboszcza parafii św. Stanisława na Manhattanie i Małgorzaty Kaleta, koordynatorki Wspólnoty Dobrego Samarytanina obraz został uroczyście poświęcony, co mogliśmy oglądać w czasie transmisji telewizyjnej. Pani z Jasnogórskiego Obrazu dotarła już do Amerykańskiej Częstochowy. I tu zacznie się jej „praca”.

Przewidziana jest peregrynacja tej świętej Ikony po polonijnych parafiach i innych. Matka Boża będzie przybywać do wspólnot jako „łaski pełna”. Wystarczy tylko spojrzeć na wota na Jasnej Górze, aby zobaczyć jaki ogrom łask dla swoich dzieci wybłagała Ona u swojego Syna.  Tych łask nie poskąpi nam, gdy nawiedzi nasze parafie. Wdzięczni za łaski otrzymane od Niej, wdzięczni za 150 lat głoszenia Ewangelii w naszym ojczystym języku w metropolii nowojorskiej będziemy mieli łaskę włączenia się przez modlitwę i ofiarę w to wspaniale wotum – budowy Wioski dziecięcej w Ugandzie.

Po zakończonej peregrynacji Jasnogórska Pani z cudownej ikony zachowa w swoich dłoniach i swoim sercu nasze modlitwy, troski i radości, nasze hojne i ofiarne serca i zamieszka wśród ugandyjskich sierot. Sieroty będą się gromadzić przy ołtarzu Eucharystii, na który będzie spoglądać nasza Matka, a jej Syn z ofiarnego ołtarza będzie spoglądał na nas z miłością i będzie mówił do nas: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.